nieuws

06 jul 2000, 00:12

Wallage prijst Lammers als ‘oprecht bestuurder met hart en ziel’

De woensdagochtend overleden oud-burgemeester van Groningen H. Lammers (PvdA) is direct na het bekend worden van zijn verscheiden herdacht in de Groninger raadsvergadering.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De noordelijke bestuurders namen een minuut stilte in acht ter nagedachtenis aan de man die in 1998 een half jaar het ambt van burgervader in de noordelijke hoofdstad vervulde. Hij volgde oud-burgemeester H. Ouwerkerk op toen deze vertrok nadat hij onvoldoende steun van de gemeenteraad kreeg na de rellen in de Oosterparkwijk op 30 december 1997.
Burgemeester J. Wallage prees Lammers om de wijze waarop hij het bestuursvacuüm na de Oosterparkcrisis wist op te vangen. Bovendien noemde Wallage in het bijzonder de inzet van de overleden bestuurder voor de reorganisatie van het noordelijke politiecorps.* Zijn partijgenoot kenschetste de overleden PvdA-er als een oprecht bestuurder, die ‘op een moment waarop anderen van hun pensioen gaan genieten zich nog met hart en ziel overgaf aan de publieke zaak’.