nieuws

25 jan 2001, 00:12

Wallage: ‘Omstreden asielzoekersrapport was niet wetenschappelijk

Burgemeester Wallage heeft vanmiddag een verklaring uitgegeven in reactie op de vrijgave van het omstreden rapport over asielzoekers. Daarin laten Wallage en de andere leden van de bestuursdriehoek weten de openbaarmaking er van te betreuren. ‘Het gaat niet om een wetenschappelijk rapport’.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Hoofdofficier van justitie, Hoofdcommissaris van politie en burgemeester Wallage van Groningen zijn ongelukkig met de vrijgave van het rapport ‘Asielzoekers crimineler?’. Volgens de driehoek komt door de publicatie hun vertrouwensrelatie met de politie onder druk te staan. Maar bovendien beschrijft het rapport slechts een verkennend onderzoek waarin geen wetenschappelijk gefundeerde bevindingen worden verwoord. De Groningse driehoek zegt het besluit van de staatssecretaris van justitie om het rapport ‘Asielzoekers crimineler?’ openbaar te maken, te respecteren. Maar toch had de ‘bestuursdriehoek’ in Groningen liever gezien dat de openbaarmaking achterwege was gebleven en de vertrouwelijkheid was gehandhaafd.
Dat staat in een donderdagmiddag door de Groningse bestuursdriehoek uitgegeven persverklaring. Volgens burgemeester, Hoofdcommissaris en Hoofdofficier zou het beter zijn geweest om het rapport geheim te houden omdat door openbaarmaking de vertrouwensrelatie tussen haar en (rechercheonderdelen van- ) het politiekorps onder druk komt te staan.
Ten derde zegt de regionale driehoek zich er als geen ander van bewust te zijn hoe gevoelig het thema van het rapport ligt en hoe gemakkelijk openbaarmaking er van buiten de juiste context kan leiden tot ‘ongewenste stigmatisering van een toch al kwetsbare bevolkingsgroep’. De driehoek wijst er wat het onderzoek betreft verder op dat het gaat om een ‘criminaliteitsbeeld-analyse’, een verkennend onderzoek naar bepaalde trends waarnaar nader onderzoek gewenst is. ‘Deze analyses worden niet opgesteld met de pretentie dat daarin wetenschappelijk gefundeerde bevindingen worden verwoord waaraan vaststaande conclusies zouden kunnen worden verbonden, maar als een hulpmiddel ter bepaling van de beleidsprioriteiten van de politie. Van een dergelijk document is in dit geval geen sprake’. De Groningse driehoek schrijft het te betreuren dat het rapport nu als op zichzelf staan document openbaar wordt gemaakt ‘voordat überhaupt de vraag aan de orde is kunnen komen of er wellicht sprake zou moeten zijn van een verdergaand onderzoek’.