nieuws

19 okt 2000, 00:12

Wallage krijgt boek over 100 jaar werkloosheid in Groningen

Er verschijnt een nieuw boek over honderd jaar werkloosheid in Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het gaat om een werk van de Stichting Stiel met informatie over de sociaal-economische en psychologische aspecten van werkloosheid. Op 16 november wordt het eerste exemplaar aangeboden aan burgemeester Wallage van Groningen.
'Geen verhaal, honderd jaar werkloosheid in Groningen', is de titel van het boek, dat werd geschreven door langdurig werklozen met een academische achtergrond. De afgelopen twee jaar werkten 25 langdurig werklozen mee aan het boek, dat niet bedoeld is als aanklacht maar een zo objectief mogelijk beeld tracht te schetsen. Het boek is uitgekomen op initiatief van de stichting Stiel, welzijnsinstelling in de stad Groningen.