nieuws

13 jun 2000, 00:12

Waddenvereniging in verzet tegen uitbreidingsplannen Zoutkamp

De Waddenvereniging en elf andere natuurbeschermingsorganisaties zijn verontrust over uitbreidingsplannen voor de Groningse vissersplaats Zoutkamp. Die plannen behelzen onder meer de bouw van 165 recreatiewoningen rond een nieuwe havenkom, de bouw van tachtig permanente woningen en een uitbreiding van de jachthaven.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens de milieu-organisaties, verenigd in de Werkgroep Lauwersmeer, frustreren deze plannen van de gemeente De Marne initiatieven gericht op verbetering van de natuur in het nationaal Park Lauwersmeer. Ook zijn de plannen volgens de werkgroep in tegenspraak met uitspraken van de Commissie Waterbeheer inde 21ste eeuw, namelijk dat er in de toekomst grote gebieden in ons land moeten worden gereserveerd voor wateropvang.
‘Het formaat van het geplande woon- en recreatiecomplex is van dien aard dat verstoring van de rutst en aantasting van de natuur- en landschapswaarden voor de hand liggen’, zo schrijft de werkgroep in een brief aan de gemeente De Marne. De werkgroep pleit voor een alternatieve, binnendijkse locatie voor de woningbouw.