nieuws

14 mrt 2001, 00:12

Waddenregels van twee kanten onder vuur

Wadloop-organisaties en Wadvaarders dringen aan op wijziging van de regels voor recreatie in het Waddengebied. Maar vragen de wadloop-organisaties om aanscherping van regels voor het wadlopen, de wadvaarders daarentegen verzetten zich tegen in hun ogen onnodige beperkingen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De wadloop-organisaties reageren in hun pleidooi voor scherpere regels op een incident afgelopen weekend tussen het Friese vaste land en Ameland. Tijdens een nachtelijke waddenwandeling raakte een gezelschap van zes wadlopers en een gids de weg kwijt, en dreigde te verdrinken. Maar reddingsboten uit Lauwersoog en Ameland brachten de lopers net op tijd in veiligheid. Volgens het Wadloopcentrum Pieterburen was het ‘stom’ en onverantwoord om in de wintermaanden, met koud zeewater, met toeristen het wad op te gaan. ‘De regels moeten aangescherpt worden. Tochten in de winter en ‘s nachts moeten verboden worden’, aldus voorzitter Nico Bakker. Hij vindt dat de grote wadlooporganisaties dergelijke afspraken in elk geval onder elkaar moeten maken.
De vereniging ‘De Wadvaarders’ – waarvan de circa duizend leden ’s nachts graag overnachten op het wad door hun platbodem te laten droogvallen - vindt de regelgeving voor recreatie op de Waddenzee te ongenuanceerd. ‘Wij denken dat alle kieljachten die tegenwoordig over het Wad varen veel schadelijker zijn en meer overlast veroorzaken’, zegt voorzitter E. Jacobs. De vereniging heeft nu een brief gestuurd aan alle Waddengemeenten en Waddenprovincies waarin gepleit wordt voor meer vrijheid voor de ‘droogvallers’.