nieuws

17 okt 2000, 00:12

VVD-fractie: ‘Privé-kortingen ambtenaren zeer bedenkelijk’

De VVD-raadsfractie wil weten of het ook in de gemeente Groningen voorkomt dat ambtenaren kortingen krijgen op hun privé-inkopen. Dit vragen de liberalen in een brief aan het College van Burgemeester en Wethouders

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De VVD reageert naar aanleiding van een artikel in NRC Handelsblad van afgelopen zaterdag. Hierin wordt gesteld dat ambtenaren op grote schaal korting krijgen op onder meer benzine en aanspraak maken op regelingen waarbij personeelsverenigingen kortingen voor hun leden bedingen.
De VVD maakt zich zorgen over de integriteit van ambtenaren. ‘Een beetje integer bestaat niet’, zegt ze met wijlen minister Dales. De schijn van belangenverstrengeling kan bijvoorbeeld aan de orde zijn wanneer een ambtenaar bij een winkelier komt praten over een vergunningsaanvraag en vervolgens privé-inkopen doet met korting.
In de provincie Groningen zijn niet zoveel voordelen te halen voor ambtenaren. Incidenteel kan er bijvoorbeeld een korting op verzekeringspremies verkregen worden, maar meer zit er niet in. In Delfzijl is twee jaar geleden bijvoorbeeld een ‘integriteitsnorm’ opgesteld. Hierin staat beschreven wat er wel en niet kan. Deze gemeente loopt hiermee voorop.