nieuws

11 feb 2002, 00:12

Vroegere Groningse burgemeester aasde in '46 al op Schiermonnikoog

Er is met betrekking tot de Fries-Groningse discussie rond Schiermonnikoog niets nieuws onder de zon.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Groningse gedeputeerde H. Bleker (CDA) heeft voorgesteld een referendum te houden onder inwoners van Schiermonnikoog over de vraag of ze bij Groningen of bij Friesland willen horen. Dat heeft geleid tot verontwaardigde reacties bij inwoners van Schiermonnikoog, die vinden dat gedeputeerde Bleker borrelpraat houdt in carnavalstijd.
Maar in elk geval heeft Groningen al vaker geprobeerd de banden met Schiermonnikoog ‘aan te halen’. Volgens de historische publicist Kor Feringa heeft de stad Groningen in 1945 , onder leiding van burgemeester Cort van der Linden - geprobeerd Schiermonnikoog, immers tot dan in particulier Duits bezit, aan te kopen. Zowel Friesland als de inwoners van het eiland hebben deze poging verontwaardigd afgewezen. Het eiland is later in staatseigendom overgegaan. De geschiedenis lijkt zich dus een beetje te herhalen.