nieuws

13 feb 2002, 00:12

,,Vroege signalering en interventie bij arbeidsongeschiktheid noodzakelijk”

Vroege signalering, vroege interventie en integrale zorg moeten de aanzet vormen voor een meer succesvol reïntegratiebeleid bij arbeidsongeschiktheid. Al in de eerste maanden van het ziekteverzuim moet met een veel beter case-management de reïntegratie starten. Dat stelt prof. dr. J. Groothoff van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG).

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Groothoff werd dinsdagmiddag geïnstalleerd als bijzonder hoogleraar arbeid en gezondheid. ,,Veel valt te leren van werknemers die in gezondheid hun pensioen halen”, meent Groothoff. ,,De aandacht daarvoor is volstrekt afwezig, terwijl voorkòmen zoveel beter is.”
In Nederland zijn er op ene beroepsbevolking van zeven miljoen bijna één miljoen arbeidsongeschikten. ,,Honderdduizend nieuwe arbeidsongeschikten per jaar, vierhonderd per werkdag, vijftig per uur, één per minuut”, rekent Groothoff voor. ,,Stel je voor dat we getroffen werden door een ramp, elk jaar weer, met honderdduizend slachtoffers in de beroepsleeftijd, waarvan slechts een klein gedeelte weer aan het werk komt. Dit aanvaarden we als een normaal risico, evenals de lage reïntegratiekans.”
Werkverzuim en arbeidsongeschiktheid kost de Nederlandse overheid circa vijftien miljoen euro per jaar.