nieuws

13 okt 2000, 00:12

Vraagstelling bekend referendum Nieuwe Noordzijde Grote Markt

B en W van Groningen hebben een besluit genomen over de exacte formulering van de vraag waarover inwoners van Groningen zich, waarschijnlijk in februari, zullen moeten buigen bij het referendum over de Grote markt Noordzijde.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het college van B & W van Groningen neemt de adviezen over van de referendumcommissie met betrekking tot de vraagstelling rondom het referendum Nieuwe Noordzijde. In plaats van de eerder geformuleerde uitgebreide vraagstelling krijgen de Groningse burgers straks een beknopte vraag voorgelegd.
Volgens de referendumverordening 1999 heeft de gemeenteraad van Groningen de referendumcommissie advies gevraagd over de conceptvraagstelling en de wijze van stemmen. De referendumcommissie – een onafhankelijke commissie onder leiding van prof. mr. D.J. Elzinga - stelt dat het de kiezers in één oogopslag duidelijk moet worden waar het referendum over gaat. Volgens de commissie moet een vraag ‘beknopt en eenvoudig’ zijn. Ze komt dan ook met het volgende voorstel van de referendum-aanvraag
‘Bent u voor of tegen het plan Nieuwe Noordzijde Grote Markt?’ Het college van B en W neemt dat voorstel over. Het is nu aan de gemeenteraad om deze vraag definitief vast te stellen. De gemeenteraad discussieert over de kwestie in de vergadering van 8 november. Voor meer informatie en alle achtergronden van het referendum verwijzen wij graag de speciale website over de Grote Markt.http://www.nieuwenoordzijde.nl