nieuws

11 sep 2000, 00:12

Voorzitter PvdA: “Gemeente werkt zwerfafval in de hand”

De gemeente Groningen stimuleert illegaal storten van afval. Dit zegt PvdA-voorzitter S. Sytema in het afdelingsblad Onze Binding. Sytema noemt het stuitend dat de milieudienst vierhonderd gulden vraagt voor het verwijderen van groot afval.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De milieudienst haalt per keer aan huis slechts anderhalve kuub afval op. Mensen mogen vier keer per jaar anderhalve kuub aanbieden. Wie meer afval heeft, moet dat zelf brengen naar de milieudienst of een container huren voor vierhonderd gulden. Sytema wilde vanwege een verhuizing meer dan anderhalve kuub grofvuil kwijt. Aangezien ze geen auto heeft was ze dus aangewezen op een container.
Sytema drukte het telefoongesprek dat ze met de Milieudienst voerde letterlijk af. Tevergeefs stelde ze voor om twee keer achter elkaar anderhalve kuub aan te bieden. De Milieudienst wilde niet met haar in discussie gaan. Als Sytema klaagt dat ze niet als wordt behandeld wordt ze bijna doorverbonden naar de commerciële afdeling van de Milieudienst.
De PvdA-voorzitter noemt de werkwijze van de Milieudienst stuitend en roept de gemeenteraad op hieraan wat te doen. “Bij de Milieudienst word je alleen als klant gehandeld als je daar vierhonderd gulden voor wilt neertellen.De gemeente werkt op deze manier zwerfafval in de hand.”
Volgens F. Bergsma van de Milieudienst had de telefoniste flexibeler moeten zijn. “Ik vind dat je best twee keer in de week anderhalve kuub mag aanbieden. Het is niet correct om te zeggen dat een container de enige oplossing was.” De Milieudienst gaat de grofvuilregeling volgend jaar evalueren. “Misschien moeten we mensen die gaan verhuizen toestaan om wat meer grofvuil bij de straat te zetten”, zegt Bergsma.