Nieuws

Voorbereidende werkzaamheden nieuwbouw VRIJDAG begonnen

Deze week zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwbouw van kunstencentrum VRIJDAG begonnen. Eerder dit jaar werden er nog bezwaren ingediend tegen de kap- en sloopvergunningen die waren afgegeven. de bezwaarschriftencommissie verklaarde de bezwaren ongegrond waardoor de gemeente nu kan beginnen met de werkzaamheden.


Leestijd: 1 minuut

Afbeelding | Gemeente Groningen
Afbeelding | Gemeente Groningen

VRIJDAG heeft nu nog drie locaties in de Groningen. De locaties voor beeldende kunst, theater en muziek, die nu verspreid zijn over de Walstraat, de Noorderbuitensingel en de Sint Jansstraat, zullen worden samengevoegd op de nieuw te bouwen locatie.

Naast de nieuwbouw van VRIJDAG worden ook de monumentale panden in het blok tussen de Nieuwe Markt, de Sint Jansstraat, de Schoolstraat en de Popkenstraat vernieuwd. De monumenten worden gerenoveerd en verduurzaamd.

Verkeershinder

Omdat het een compacte bouwlocatie in de binnenstad is, moet de bouwplaats voor een deel op de Sint Jansstraat, Schoolstraat en Nieuwe Markt komen. Dit is nodig om de veiligheid tijdens de sloop- en bouwwerkzaamheden te kunnen garanderen.

Het verkeer zal vooral hinder ondervinden in de Sint Jansstraat, die wel gewoon openblijft voor verkeer. Voetgangers worden omgeleid via de Schoolstraat, Popkenstraat en Nieuwe Markt.