nieuws

19 jan 2019, 10:10

Vijvers Noorderplantsoen worden weer uitgebaggerd

Vijvers Noorderplantsoen worden weer uitgebaggerd

De vijvers van het Noorderplantsoen worden tussen februari en eind april weer uitgebaggerd. Op de bodem ligt veel slib en dat is slecht voor de waterkwaliteit.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het slib wordt veroorzaakt door bladeren en takjes die in de vijver terechtkomen. Door het slib weg te baggeren, verbetert de kwaliteit van het water en dat is nodig voor de waterdieren en waterplanten. Ook zijn de vijvers van het Noorderplantsoen belangrijk voor het afvoeren van regenwater. De vijvers moeten wel diep genoeg zijn. 

Het slib wordt uit de vijvers gehaald met een boot en een kraan. De kraan laadt de bagger in vrachtwagens. Dat betekent dat vanaf half februari tot eind april op werkdagen vrachtwagens door het plantsoen en door de buurt rijden. Op drukke momenten en plekken zet de aannemer verkeersregelaars in om deze transporten veilig te laten verlopen.

Op donderdag 24 januari is er in Het Kasteel aan de Melkweg een informatiebijeenkomst over deze werkzaamheden voor bewoners. Medewerkers van de gemeente en het baggerbedrijf kunnen tussen 17.00 en 20.00 uur alle vragen beantwoorden.