nieuws

20 sep 2002, 00:12

Verzorgenden "De Enk" GGZ Groningen in Zuidlaren gaan meer verdienen

Alle, meer dan honderd verzorgenden, van het verpleeghuis De Enk te Zuidlaren gaan een salarisschaal omhoog.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Met ondersteuning van ABVAKABO FNV, hebben tientallen verzorgenden een bezwaarprocedure gevoerd tegen de uitkomst van functiewaardering en gewonnen. Door de hogere inschaling krijgen de verzorgenden een betere salarisuitloop en gaan zij tot EUR 2.000 per jaar meer verdienen.
De verzorgenden van De Enk, onderdeel van GGZ Groningen, waren tijdens de functiewaarderingsronde, die in de hele zorgsector wordt gehouden, ongewijzigd ingedeeld in schaal 35 van de CAO Verpleeg- en verzorgingshuizen. Met ondersteuning van een vakbondsconsulent van ABVAKABO FNV hebben 57 verzorgenden een uitvoerig bezwaarschrift ingediend bij de bezwarencommissie van GGZ Groningen tegen het besluit van de Raad van Bestuur. In het bezwaarschrift werd gepleit voor een hogere salarisschaal. De bezwarencommissie vond, na een hoorzitting, het bezwaar gegrond en stelde dat de verzorgenden recht hadden op de hogere salarisschaal 40 van de CAO. De Raad van Bestuur van GGZ Groningen heeft het advies van de bezwarencommissie overgenomen voor alle verzorgenden van De Enk.
ABVAKABO FNV is tevreden met de uitspraak, temeer omdat de bedoeling van het nieuwe functiewaarderingssysteem in de zorg is dat met name verplegende en verzorgende taken beter worden gewaardeerd. In de afgelopen jaren zijn veel functies van verpleegkundigen en verzorgenden breder en zwaarder geworden. Dat moet, vindt ABVAKABO FNV, tot uitdrukking komen in de inschaling. ABVAKABO FNV hoopt en verwacht dat verzorgende functies in meer verpleeg- en verzorgingshuizen hoger worden ingeschaald met behulp van het nieuwe functiewaarderingssysteem. In de ziekenhuizen is de opwaardering vorig jaar al zichtbaar geworden. Veel verpleegkundigen in ziekenhuizen zijn hoger ingeschaald. In enkele andere zorgsectoren (Gehandicaptenzorg en Geestelijke Gezondheidszorg) verloopt de invoering van het vernieuwde systeem nog traag en moeizaam.