nieuws

23 mei 2000, 00:12

Verpleeghuis Innersdijk op goede weg

Verpleeghuis Innersdijk in Groningen begint de organisatie weer aardig op de rails te krijgen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Nadat in februari van dit jaar een aanzienlijk exploitatietekort over 1999 was geconstateerd hebben raad van toezicht, bestuur en directie van het verpleeghuis stevig ingegrepen om de bedrijfsvoering weer op poten te krijgen en de financiƫn gezond te maken. Zo is een knelpuntennotitie van de verpleegdienst gepresenteerd en uitgewerkt en wordt er op dit moment een saneringsplan opgesteld dat uitgaat van zorgverlening op een kwalitatief verantwoorde manier binnen een financieel sluitende exploitatie. Daarnaast is het College Tarieven Gezondheidszorg gevraagd financiƫle ondersteuning te verlenen. Het verpleeghuis laat weten dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen. Tot slot meldt de Innersdijk dat het ziekte verzuim binnen vijf maanden aanzienlijk is teruggebracht waarbij de inspanningen er op zijn gericht om het verzuim terug te brengen naar het landelijk gemiddelde.