nieuws

27 sep 2002, 00:12

Veertig miljoen euro voor Centrum van Geschiedenis aan Grote Markt

Groningen krijgt een Centrum van Geschiedenis. Hierbij wordt de historische collectie van het Groninger Museum samengevoegd met die van het Noordelijk Scheepvaartmuseum. De kosten voor het Centrum zijn geraamd op 30 tot 40 miljoen euro.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens Kees van Twist, directeur van het Groninger Museum, mikt het nieuwe centrum op een publiek dat niet zo vaak een bezoek aan een museum brengt. ‘We noemen het Centrum daarom ook bewust geen museum omdat dat een ander publiek aantrekt,’ zegt hij. Ook door de presentatie van objecten en het gebruik van technieken uit de entertainmentindustrie hoopt het Centrum een nieuw soort publiek aan te trekken.
Voor Van Twist staat als een paal boven water dat het nieuwe Centrum in het hart van de stad moet komen. Er zijn volgens hem twee serieuze opties: aan de Grote Markt of in het huidige pand van RTV-Noord aan het Martinikerkhof. ‘Het moet een gebouw worden waarmee we de aandacht trekken. Dus: uitdagende, opvallende en vooral gedurfde architectuur.’
Het Centrum wil zich door de opzet en vooral de inrichting onderscheiden van de traditionele historische musea in Nederland. ‘Er zal veel gebruik worden gemaakt van de meest moderne beeldtechnieken. Dus als het gaat over de geschiedenis van de Grote Markt moeten de bezoekers kunnen beleven, voelen en ruiken hoe het daar eeuwen geleden is geweest,’ geeft de directeur van voorbeeld.
De samenwerking met andere instellingen die zich met geschiedenis bezighouden, zoals de universiteit en de archieven, is uniek. Deze instellingen worden betrokken bij de opstelling en inrichtingen van de tentoonstellingen in het Centrum.
Het Centrum van Geschiedenis heeft de ambitie om jaarlijks minimaal honderdduizend bezoekers te trekken. ‘De tentoonstelling Hel en Hemel trok al 85.000 bezoekers; een aantal van honderdduizend lijkt ons dan heel reëel,’aldus Van Twist.