nieuws

21 sep 2000, 00:12

Varkens staan bloot aan stress

Varkens in de intensieve varkenshouderij staan bloot aan stress. Dit blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). De dieren hebben onder meer te kampen met spanningen bij het verzamelen, het transport en het verblijf in de wachtruimte van het slachthuis. De stress gaat ten koste van de productkwaliteit van het vlees en is dus niet alleen een kwestie van gedrag, stelt gedragsfysioloog ir. I. de Jong.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Haar onderzoek tracht het subjectieve begrip ‘welzijn’ in meetgegevens te vertalen. Tot op heden was dat nog niet mogelijk. Stress is wel aan het dier te zien, maar deze constatering is moeilijk te vertalen naar de praktijk, zegt de wetenschapper. De mate van stress is te meten door de concentratie van het hormoon cortisol te bepalen. De concentratie van deze stof is veel hoger bij varkens die bijvoorbeeld in een klein hok leven dan bij soortgenoten die in ruimere hokken met stro verblijven. “Het meten van de veranderingen in de fysiologie geeft daarmee een indicatie van het welzijn van het dier”, aldus De Jong.
Het verschijnsel van de weinige variatie in de cortisolspiegel komt ook voor bij mensen met bepaalde vormen van depressie. “Mogelijk ervaren varkens dus vergelijkbare emoties”, aldus De Jong. Door het toedienen van antidepressiva en het bestuderen van de effecten zou het te toetsen zijn of de dieren werkelijk stress hebben. Tevens blijkt dat varkens nauwelijks een verschil in lichaamstemperatuur hebben tussen dag en nacht, zoals bijna alle andere zoogdieren. “Ze hebben wellicht moeite zich aan te passen aan hun leefomstandigheden’’, concludeert De Jong.
De Jong promoveert 29 september aan de RUG op haar proefschrift Chronic stress parameters in pigs – indicators of animal welfare?*