Innovatie

Unieke fabriek in Delfzijl gaat plastic verwijderen uit restafval

In Farmsum bij Delfzijl komt een voor Nederland unieke fabriek om plastic te sorteren uit restafval.


Leestijd: 1 minuut

In deze nieuwe sorteerfabriek kunnen straks op industriële schaal plastics worden gescheiden en gesorteerd uit restafval. Hiermee wordt 85 procent van de plastic afvalstroom gerecycled vergeleken met de situatie zonder plastic sorteersysteem. Dit gesorteerde plastic afval kan weer worden hergebruikt door bedrijven die plastic nodig hebben voor hun productieproces. Het gesorteerde plastic afval wordt dus niet verbrand voor energieopwekking, maar hergebruikt.

Het doel van de nieuwe fabriek is om een CO2-reductie van 53 procent te realiseren ten opzichte van het proces zonder plastic sorteersysteem. Deze investering maakt deel uit van de strategie van EEW om afvalverwerking steeds verder te verduurzamen en een grotere bijdrage te leveren aan de circulaire economie. Dit project biedt daarom kansen voor de ontwikkeling van een circulair chemiecluster in Delfzijl.

Het gaat om een fabriek van EEW Energy from Waste Delfzijl B.V. (foto boven) dat drie miljoen euro subsidie krijgt van de provincie Groningen. De subsidie is bestemd voor de bouw van een nieuwe fabriekshal en de aanschaf van een machine die plastics scheidt uit restafval.

Het is afkomstig uit de regeling Investeren in een Toekomstbestendige Industrie (SITI). De nieuwe fabriek wordt in 2026 in gebruik genomen. 


Hergebruik

De provincie Groningen wil de groene chemie, biobased grondstoffen, groene waterstof en circulaire economie stimuleren. Zo gebruiken we minder en andere grondstoffen en materialen en maken we optimaal en opnieuw gebruik van onze producten. Dit vraagt een andere manier van organiseren en nieuwe verdienmodellen. Een van de regelingen die hierbij kunnen helpen is de SITI subsidie.

Regeling

Deze regeling (SITI 2021) richt zich op het ondersteunen van duurzame en circulaire industriële investeringsprojecten (met uitzondering van energieproducenten). Het Nationaal Programma Groningen (NPG) heeft hiervoor in 2021 20,5 miljoen euro beschikbaar gesteld aan de provincie. Aanvragen kunnen bij SNN worden ingediend tot en met december 2024.