nieuws

26 sep 2018, 20:08

Uniek verbod Groningen geldt voor méér hinderlijke rookgassen

Uniek verbod Groningen geldt voor méér hinderlijke rookgassen

Groningen is de eerste Nederlandse gemeente die in bepaalde gebieden een verbod op hinderlijke rook kan opleggen. Het voorstel tot een verbod, dat woensdag door de gemeenteraad werd aanvaard, heeft niet alleen betrekking op sigarettenrook maar ook op andere hinderlijke rookgassen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens het voorstel van B&W gaat het weliswaar vooral om tabaksrook maar ook om andere vormen van hinderlijke rook(gassen), zoals gassen van auto's, motoren of bromfietsen.

Het verbod geldt straks in de omgeving van ziekenhuizen, scholen en kinderdagverblijven, waaronder het Universitair Medisch Centrum in Groningen (UMCG). Dertig organisaties hebben een rookverbod rond hun gebouwen aangevraagd. Die aanvragen moeten nog wel goedgekeurd worden.

Het is uiteindelijk niet de bedoeling dat er boetes uitgeschreven worden aan mensen die toch een sigaret opsteken.

De raad ging akkoord met het voorstel om de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aan te passen. ‘Het doel van de regeling is om bezoekers van bepaalde plaatsen te beschermen tegen hinder door rook(gassen', aldus B&W.

Eerste gemeente

Groningen is, nu de gemeenteraad akkoord is, de eerste gemeente zijn die een specifiek rookverbod voor bepaalde plaatsen in de APV opneemt. ‘Groningen zou hiermee een voorbeeld kunnen zijn voor andere steden”, aldus B&W.

Tekening boven: fietsersbond.nl