nieuws

09 okt 2018, 10:10

UMCG onderzoekt oudste en goedkoopste medicijn tegen hartfalen

UMCG onderzoekt oudste en goedkoopste medicijn tegen hartfalen

Het UMCG gaat onderzoeken of het oudste en goedkoopste medicijn tegen hartfalen, Digoxine, weer moet worden voorgeschreven aan mensen met hartfalen. Het UMCG heeft hiervoor 3 miljoen euro subsidie gekregen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het gebruik Digoxine is de laatste jaren sterk afgenomen. Enerzijds omdat er nieuwe medicijnen op de markt kwamen, maar ook omdat uit onderzoek naar voren kwam dat patiënten die een hoge dosering Digoxine kregen, het niet beter deden dan patiënten die het middel niet voorgeschreven kregen. Mogelijk zijn hartpatiënten bij een lage dosering wel gebaat.

Hartfalen is een ernstige en veel voorkomende hartziekte. Men schat dat 1 op de 5 mensen hartfalen krijgt. Patiënten met hartfalen ervaren veelal klachten van kortademigheid, slechte conditie en vochtophoping.

De subsidie komt onder meer van de Hartstichting. Bij het onderzoek zijn 38 ziekenhuizen betrokken. Begin volgend jaar gaat het onderzoek van start.