nieuws

15 feb 2002, 00:12

Transport Groningse Konikpaarden naar Rusland

In een zeer opmerkelijk transport vertrekken binnenkort Groningse Koninkpaarden vanuit het Lauwersmeer naar Rusland.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Op verzoek van WWF-Rusland vindt er 17 april a.s. een transport plaats van Nederlandse Konikpaarden naar Rusland. Staatsbosbeheer heeft twee groepen Konikpaarden uit Lauwersmeer ter beschikking gesteld voor introductie. Het gaat in totaal om 20 dieren (10 merries en 10 hengsten). Het transport en de introductie is mede mogelijk gemaakt door het Large Herbivore Initiative (LHI) van WWF. De paarden worden ge(her)introduceerd in het Nationale Park Orlovskoje Polesie, behorend bij de regio Orel-Bryansk-Kaluga. Het Nationaal Park ligt ongeveer 500 km ten zuiden van Moskou.
Grote zoogdieren als beren, wolven en elanden, komen in dit gebied nog voor, met uitzondering van wisenten, runderen en paarden. LHI heeft samen met WWF-Rusland sinds 1999 met succes drie groepen wisenten, waaronder Nederlandse, in dit gebied geïntroduceerd. Met de geplande introductie van de twee groepen Konikpaarden wordt een belangrijke stap gezet om voor het eerst in 500 jaar de oorspronkelijke grote zoogdieren-gemeenschap in Europa weer te completeren. De komende jaren worden hopelijk ook nog primitieve runderen aan deze gemeenschap toegevoegd.
De twee groepen Konikpaarden staan sinds najaar 2000 in een aparte kraal voor quarantaine en veterinaire testen. Hun nieuwe leefomgeving bestaat uit (bos-)steppe, heidegebieden, rivierdalen en (voormalige) landbouwgronden en vervult momenteel al een belangrijke functie voor Russisch eco-toerisme. Het transport zal over de weg en via ferries eerst naar Helsinki gaan. Vandaar gaan de dieren door naar Rusland met als eindbestemming Orel-Briansk. Het ligt in de bedoeling dat de dieren officieel worden overgedragen door de Nederlandse Ambassadeur en de Landbouwraad in Rusland. Met het transport zal een bus meerijden die het mogelijk maakt het transport op de voet te volgen. De bus doet eveneens toeristische plaatsen aan als Moskou en Sint Petersburg.