nieuws

27 sep 2000, 00:12

Syntens: bijeenkomst voor ondernemers over nieuw keurmerk

Op dinsdag 26 september organiseert Syntens, innovatienetwerk voor ondernemers, een informatiemiddag voor iedereen die meer wil weten over wat het nieuwe keurmerk Investors in People inhoudt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

IIP is een keurmerk voor strategisch personeelsbeleid. Immers: mensen zijn het belangrijkste kapitaal van iedere organisatie. Het keurmerk koppelt opleidings- en ontwikkelingsactiviteiten aan organisatiedoelstellingen. De steeds terugkerende vraag is: wat wil de organisatie bereiken en wat is nodig op het gebied van opleiding en ontwikkeling om die doelstellingen te halen?
Tijdens de bijeenkomst wordt ingegaan op de ontwikkelingen van IIP in Nederland. Door voorbeelden uit de praktijk wordt een beeld geschetst van wat het keurmerk voor een organisatie betekent. Verschillende sprekers zullen hun ervaringen met de deelnemers delen, zoals Michael Verwey, hoofd P&O van Kwik-Fit, de directeur van Investors in People Nederland, Jaap Strating en Gerard Verbeek, gecertificeerd IiP adviseur. Er is voldoende gelegenheid om met de sprekers informeel van gedachten te wisselen of hen vragen te stellen.
De bijeenkomst is een initiatief van de drie noordelijke Syntens vestigingen in samenwerking met NCP Personeelsmanagement en het RBO Drenthe en Groningen. De start is om 16.00 uur in de Lawei in Drachten. Voor opgave kan men terecht bij Bouwina Hoekstra (0522) 26 00 04.