nieuws

17 sep 2002, 00:12

‘Studenten Hanzehogeschool hebben meer psychologische hulp nodig’

Het Vooruitstrevend Overleg Studenten (VOS) in de medezeggenschapsraad van de Hanzehogeschool (HG) wil dat er meer aandacht komt voor de groeiende vraag vanuit studenten voor psychologische hulpverlening.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het VOS verwijst naar een landelijk onderzoek waaruit is gebleken dat studentenpsychologen een grote meerwaarde hebben voor zowel onderwijsinstelling als student.
Uit de cijfers van de Dienst Studentenpsychologen op de Hogeschool van Utrecht blijkt bijvoorbeeld dat er een groeiende behoefte bestaat aan studentenpsychologen onder de studenten. Het aantal studentenpsychologen is daar de laatste jaren flink uitgebreid.
Fractievoorzitter van het VOS Ronald Schurer: “Studenten die door psychosociale problematiek studievertraging oplopen, hebben direct belang bij studentenpsychologen: een studentenpsycholoog is in huis, snel bereikbaar en weet veel van zowel de persoonlijke als studeerproblematiek.”
Ook onderwijsinstellingen hebben belang bij het tijdig afstuderen van studenten. Hoe eerder een student is afgestudeerd des te hoger is de rijksbijdrage voor de instelling. Een studentenpsycholoog heeft dus een grote financiele meerwaarde voor het hoger onderwijs.
Ook drs. L. Sommeling pleit in deze notitie voor meer aandacht voor studentenpsychologen. Dhr. Sommeling is auteur van het boek Leren Leven en Studeren, een neerslag van 25 jaar ervaring als studentenpsycholoog aan de Rijksuniversiteit Groningen. In de rapportage schrijft hij dat de studententijd bij uitstek de kans biedt om verstoringen in de emotionele ontwikkeling op te lossen. Studenten zijn dan ook bijzonder gemotiveerd om te werken aan deze problemen. Ronald Schurer: “De rapportage is aangeboden aan het College van Bestuur van de Hanzehogeschool, maar is tevens verspreid onder alle hogeschoolraden in het land. Het is noodzakelijk dat hier op korte termijn aandacht voor komt.” De notitie kunt is te lezen op http://www.vosfractie.nl/ en op te vragen per e-mail: cmr@vosfractie.nl.