nieuws

14 mrt 2001, 00:12

Student en Stad: Studentensport structureel benadeeld

Reguliere sportverenigingen krijgen voorrang boven studentensportverenigingen en daar moet verandering in komen. Dat zegt de gemeenteraadsfractie Student en Stad. Zij vindt dat alle sportverenigingen gelijk behandeld moeten worden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Algemene subsidieverordening uit 1996 bepaalt dat, als de vraag naar bouwsubsidies groter is dan het budget, de reguliere sportverenigingen voorrang hebben boven de sportverenigingen voor studenten. Student en Stad schrijft dat dit criterium vorig jaar voor het eerst is toegepast en dat de aanvraag van een studentenroeivereniging toen is afgewezen, alhoewel die aan alle overige criteria voldeed.
Student en Stad verwacht dat in de toekomst meer subsidieaanvragen worden ingediend en dat studentensportverenigingen als gevolg daarvan steeds structureler worden benadeeld. De partij wil daarom dat dit criterium wordt geschrapt.