nieuws

19 sep 2000, 00:12

Student en Stad: ‘Meer kamerverhuurpanden nodig in Groningen’

Mick de Goeij en Melvin Wals van de politieke partij Student en Stad in de Groningse gemeenteraad vinden dat er zo snel mogelijk een eind moet komen aan de bevriezing van het aantal kamerverhuurpanden in Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De twee leden van Student en Stad stellen dat in schriftelijke vragen aan het college van B en W. Dit naar aanleiding van het feit dat er in Groningen nu toch nog sprake blijkt te zijn van een tekort aan studentenhuizen. Zo logeren er nog steeds nieuwe eerstejaars op de camping in het Stadspark. In totaal staan er nu 570 namen van eerstejaars op een wachtlijst van de Stichting Studenten Huisvesting, een verdubbeling in vergelijking tot vorig jaar.
De krapte op de markt voor studentenhuizen is volgens beide studenten best verklaarbar. Zo komen er meer studenten naar Groningen, en stromen er minder ouderejaars uit de studentenhuizen dan voorgaande jaren. Bovendien is het zo dat er minder particulieren zijn die kamers aanbieden omdat de verhuur door particulieren fiscaal minder aantrekkelijk is geworden.
Student en Stad vinden dat B en W in elk geval maatregelen moeten nemen en meer moeten doen om woonruimte te vinden voor de eerstejaars. Zo zouden B en W de bevriezing van het aantal kamerverhuurpanden kunnen loslaten. Ook zouden B en W met een inventarisatie moeten komen van de woonwensen van studenten.