nieuws

18 okt 2000, 00:12

Stroomstoten verjagen Groningse hazen effectief

Een experiment met elektrische stroomdraden om hazen bij de wortelvelden vandaan te halen is geslaagd. Dit constateert de provincie Groningen in een evaluatie van de proef die een half jaar geleden werd gestart

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Dierenbescherming en de NLTO juichen het provinciale initiatief toe en volgen de ontwikkelingen op de voet. Ieder jaar beschadigen de rooflustige langoren tien procent van de vijfhonderd hectares wortelgrond die Groningen rijk is.
De stroomdraad dient als alternatief voor het neerschieten van hazen, wat in Groningen nog met regelmaat gebeurt. Per 1 januari 2001 wordt de nieuwe flora- en faunawet van kracht die het voor boeren vrijwel onmogelijk maakt een jachtvergunning te verkrijgen. Mede hierom zoeken de overheden momenteel naar alle mogelijke alternatieven om de talloze gewassenrovers te bestrijden.
Er kleven wel wat haken en ogen aan het positieve resultaat. Het is gebleken dat er ondanks het gaas toch nog enkele hazen in het omrasterde perceel hebben gelopen. Waarschijnlijk zijn de hazen de proefopstelling ingeslopen toen de boer waar het experiment werd gehouden het gaas moest verwijderen om bemesting en bespuitingen toe te passen. Ook is er doordat het vele loof van de wortelen tegen het gaas aanstootte sprake geweest van lekstroom, waardoor de hazen ongehinderd in het proefveldje terecht konden komen.
,,De vraag is of de kosten opwegen tegen de baten’’, aldus initiatiefnemer R. Zevenberg van de provincie. De apparatuur kost zes gulden per meter, wat bij het bespannen van één hectare inclusief een accu en paaltjes al snel uitkomt op een investering van vierduizend gulden. ,,Voor kapitaalintensieve gewassen als bloemkool of knolvenkel is dit een ideale uitkomst’’, aldus Zevenberg. Een andere overweging die wortelboeren snel vergeten is dat het een grote investering lijkt, maar dat het gaas wel vijf jaar meegaat. ,,Binnen die termijn worden de kosten er wel uitgehaald’’, weet de provinciale initiatiefnemer.
Behalve in Groningen vinden momenteel ook experimenten met stroomdraden plaats in Limburg, Brabant en Noord-Holland. Een eerder alternatief, de zogenaamde ‘jackkite’, een grote papieren roofvogel die zwanen van smaakvolle groenten moest afhouden, oogstte slechts ten dele succes. Knobbelzwanen lieten zich niet door de surrogaatvogel afschrikken, meerkoeten bleven wel weg van hun beoogde buit.