nieuws

10 feb 2002, 00:12

Strenge aanpak Groningse sociale dienst werpt vruchten af

Een strengere aanpak bij de Sociale Dienst in Groningen begint duidelijk z’n vruchten af te werpen. Het betreft een nieuwe aanpak tot het strenger handhaven van regels en afspraken met cliënten. ‘Aardig Streng’, zo luidt de naam van het project, dat volgens de gemeente Groningen een succes is. Dat project ging in oktober afgelopen jaar van start.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De eerste resultaten van het project 'Aardig Streng' zijn positief. Werden in augustus 2001 nog 1200 maandverklaringen naar cliënten van de dienst Sociale Zaken en Werk van de gemeente Groningen teruggestuurd vanwege onvolkomenheden, in november 2001 waren dat er nog maar 215. Het project 'Aardig Streng' loopt officieel vanaf 1 oktober 2001 en wordt in het voorjaar van 2002 geëvalueerd. De maanden juli, augustus en september vormden een overgangsperiode.
Uit een tussenrapportage blijkt nu al dat het strenger handhaven van regels en afspraken met cliënten - doel van het project 'Aardig Streng'- goed werkt. Over het project is in eerste instantie nogal wat commotie ontstaan bij uitkeringsgerechtigden van de dienst SOZAWE. De indruk bestond dat ook in de overgangsfase al maatregelen en boeten opgelegd zouden worden. Deze overgangsfase was echter een ‘oefenperiode’ ter voorbereiding op de strengere handhaving.