nieuws

04 mrt 2002, 00:12

Stimuleringsfonds voor Kinderopvang in Groningen

Het College van B en W wil een Stimuleringsfonds ivoor Kinderopvang in het leven roepen. Met zo’n fonds willen B&W initiatieven die anders moeilijk tot stand zouden komen een financieel steuntje in de rug geven.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De criteria en de omvang van het nieuwe Stimuleringsfonds voor de kinderopovang moeten nog verder worden uitgewerkt. Wethouder Robbert Jan Bron(D66) van onderwijs wil proberen de dreigende korting van de rijksmiddelen voor de kinderopvang van 1,8 miljoen euro om te zetten in een storting in het nieuwe Stimuleringsfonds.