nieuws

20 jun 2018, 13:01

Stadsbestuur kiest voor vaste Kattenbrug, verlaagde kades en gele steentjes

Stadsbestuur kiest voor vaste Kattenbrug, verlaagde kades en gele steentjes

Het Groningse gemeentebestuur heeft woensdag zijn inrichtingsplan voor de nieuwe Kattenbrug en diens directe omgeving gepresenteerd. In de plannen is sprake van een nieuwe, vaste brug over het Schuitendiep, in het verlengde van het Kattendiep. Een deel van de kademuren bij de nieuwe te bouwen brug wordt verlaagt en er moet meer groen komen. 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het is de bedoeling dat vanaf eind 2019 de bussen niet meer over de Grote Markt, maar aan de oostkant van de binnenstad langs de Diepenring rijden. Om de verbinding met het Zuiderdiep te maken, wordt de Kattenbrug aangelegd.

Naast het plan voor de brug doet het college ook voorstellen voor de aanleg van bushaltes aan de Diepenring; bij het Provinciehuis en de Stadsschouwburg. Daarbij wordt een aantal verkeersmaatregelen genomen, zoals het instellen van een gedeeltelijke 30 kilometer-zone, het weghalen van verkeerslichten op de Sint Jansbrug en het aanpassen van trottoirs. Hier komen rode en gele klinkers in plaats van de gebruikelijke grijze tegels.

Op sommige stukken wordt ook het asfalt aangepakt. Dit zorgt er samen met de andere maatregelen voor dat weggebruikers dit deel beter herkennen als een 30 kilometer-zone.

Ten slotte heeft het college ook een ontwerp voor de herinrichting van de Sint Jansstraat goedgekeurd. De inrichting wordt afgestemd op voetgangers en fietsers en op de bereikbaarheid van de nieuwe parkeergarage onder het Groninger Forum.

De plannen moeten nog worden goedgekeurd door de gemeenteraad. Het is de verwachting dat die hier nog voor de zomer over beslist.