nieuws

08 sep 2000, 00:12

Stadjerspas lijkt met oplage van 15.000 nu groot succes

De Stadjerspas, een soort gemeentelijke kortingpas die werd ingevoerd om de Groningse minima te steunen, lijkt zich zeer succesvol te ontwikkelen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Inmiddels maken 15.000 mensen in Groningen met een minimum-inkomen gebruik van de Stadjerspas. Uit een onderzoek van de gemeente naar het gebruik van de kaart lijkt de kaart in veel gevallen het beoogde effect te hebben, namelijk het bevorderen van deelname aan maatschappelijke activiteiten. Volgens de gemeente zijn de doelen die voor de invoering van de kaart waren gesteld, na drie jaar bijna geheel gehaald. B en W stellen de Raad dan ook voor om door te gaan met de Stadjerspas. Wel willen B en W dat de kaart nog wat aantrekkelijker wordt voor jongeren