nieuws

26 apr 2009, 11:11

Sombere vooruitzichten financiële positie gemeente Groningen

De Kredietcrisis begint nu ook Groningen te raken. Omdat in Groningen naar verwachting meer mensen in de bijstand zullen raken en anderzijds Rijksuitkeringen zullen afnemen verwacht wethouder Karin Dekker (GroenLinks) van financiën dat Groningen financieel gezien in zwaar weer terecht komt. Vorig jaar, 2008, was het nog wel een goed jaar voor de Groningse schatkist.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het college van B&W concludeert dat het jaar 2008 financieel goed is afgesloten maar dat er sombere vooruitzichten zijn voor dit en de komende jaren. Het positieve resultaat over 2008 is 42,2 miljoen euro. Dit is vooral een optisch resultaat want na aftrek van het geld dat voor het oorspronkelijke doel beschikbaar blijft, noodzakelijke reserveringen en bestemmingen waar raadsbesluiten over zijn genomen blijft er 3,7 miljoen euro over om vrij te besteden. Over de besteding worden voorstellen gedaan bij de behandeling van de begroting 2010 dit najaar.

Vooruitblikkend voorziet het college een tekort in 2009 van 8 miljoen euro op de WWB (Wet Werk en Bijstand). Het meerjarenbeeld laat zien in 2010 een tekort van 17 miljoen zien. Ook in de jaren na 2010 lopen de tekorten op. Het college komt in de voorjaarsbrief met voorstellen hoe zij de tekorten wil oplossen. De zwaar weer waarschuwing is onder andere gebaseerd op de verwachte afname van de rijksuitkeringen en de toename van bijstandsuitkeringen als gevolg van de recessie.

Op de diverse beleidsterreinen zijn in 2008 goede resultaten gehaald. Zo is het aantal mensen in de bijstand afgenomen en is de werkgelegenheid opnieuw gestegen. Eind december 2008 waren er 132.373 banen. Er is een record aantal van 1332 woningen gebouwd en er vertrokken minder gezinnen uit de stad dan voorgaande jaren. Het bedrijventerrein Westpoort is in gebruik genomen en het eerste bedrijf heeft zich daar gevestigd. De planvorming en voorbereiding van de grote projecten Regiotram, Zuidelijke Ringweg en Grote Markt oostzijde/Forum is in volle omgang doorgegaan.

Groningen is en blijft fietsstad. De bewaakte fietsstallingen zijn in de binnenstad gratis geworden en bij studentenhuizen zijn op verzoek kosteloos fietsenrekken geplaatst. Twee nieuwe P+R terreinen, Euroborg en Haren zijn succesvol in gebruik genomen. In Groningen is er volop leven in de brouwerij; er werden 45 grote en 458 kleinere evenementen georganiseerd. Met het actieplan Cultuurbereik werden VMBO-jongeren bereikt en vele festivals gesubsidieerd.

Op het gebied van duurzaamheid werd de uitstoot van 32.000 ton CO2 vermeden en werd er zuiniger met energie omgegaan onder andere door zuinige LED verlichting en energiebesparingen in de zwembaden. Bewoners en bezoekers gaven de stad een gemiddeld rapportcijfer van 7,4 voor het onderhoud en in de binnenstad zijn extra bomen gepland.

Er zijn minder vroegtijdig schoolverlaters en twee Centra voor Jeugd en Gezin in Vinkhuizen en Lewenborg zijn geopend. Voor vrijwilligers is er een collectieve verzekering afgesloten en een digitaal handboek beschikbaar gekomen. De simpele aanvragen voor zorg en/of voorzieningen worden op een plek afgehandeld en het clienttevredenheidonderzoek over herindicaties voor Huishoudelijke Verzorging leverde het rapportcijfer 8,3 op. De stad telde op 31 december 2008 184.431 inwoners en bij de gemeente werken 2962 FTE’s (full-time equivalenten).