nieuws

20 sep 2000, 00:12

Sociale dienst Groningen gaat op zoek naar werk voor zichzelf in de regio

De sociale dienst in Groningen gaat op zoek naar werk in de regio om te voorkomen dat er te weinig werkzaamheden overblijven voor de medewerkers.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De sociale dienst van Groningen wil werk gaan doen voor omliggende gemeenten om gedwongen ontslagen te kunnen voorkomen. Als gevolg van de florerende economie is het aantal uitkeringsgerechtigden in Groningen de afgelopen jaren sterk gedaald. Dit heeft als gevolg dat de sociale dienst de ambtenaren steeds minder werk kan verschaffen. Voor de stad Groningen betekent dit dat er ongeveer 130 arbeidsplaatsen zouden verdwijnen.
Volgens wethouder T. Bruinsma zou een deel van die werkgelegenheid behouden kunnen worden als werk van omliggende gemeenten wordt overgenomen. Maar ook daar hebben ze te maken met een sterk dalend aantal mensen met een uitkering. ,,Er moeten goede afspraken over worden gemaakt’’, erkent Bruinsma. ,,Maar in de omliggende gemeenten is de werksituatie nog minder voordelig. Het bredere aanbod dat de stad biedt, levert een betere dienstverlening.’’
Bruinsma stelt een centralisatie van de regionale sociale diensten in de stad voor. Hij hoopt daarna via outplacements, afvloeiing van ouder personeel en wachtgeldregelingen de reorganisatie zonder te veel pijn door te kunnen voeren. Over het banenverlies is vorige week al een principeaccoord bereikt tussen gemeente en vakbonden. De reorganisatie kost vijftien miljoen gulden, maar bespaart Groningen in de komende tien jaar 77 miljoen gulden aan salariskosten.