nieuws

08 sep 2000, 00:12 door Hans de Preter

Snuffelpaal van RUG begint eind deze maand al met metingen

De snuffelpaal die de schoonste lucht van Nederland moet gaan meten wordt eind deze maand al in gebruik gesteld.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Vanaf eind deze maand gaan onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen continu de lucht onderzoeken boven het naast de Waddenzee gelegen noord-Groningse Hornhuizen. Daar hebben ze een zestig meter hoge ‘snuffelpaal’ gebouwd waarmee voortdurend de concentraties broeikasgassen kooldioxide en methaan gemeten worden uit de relatief schone Noordzeelucht. De metingen worden vergeleken met gegevens van meetstations in centraal Europa, waar de lucht meer vervuild is. Volgens Henk Jansen van het Centrum voor Isotopen-Onderzoek staan de onderzoekers te popelen om met de metingen te beginnen. ‘Er zijn in Kyoto allerlei afspraken gemaakt over broeikasgassen. Die hopen we met behulp met deze snuffelpaal te kunnen controleren. Daaruit moet dus blijken of de situatie sinds Kyoto verbetert op juist niet’
De nieuwe snuffelpaal wordt 28 september voor het eerst in gebruik genomen. Die dag is er in het Gasuniegebouw in Groningen ook een internationaal congres gewijd aan Klimaatverandering. Daarbij gaat het met name over de vraag hoe de besluiten van Kyoto omgezet kunnen worden in klimaatpolitiek. ‘Iedereen is dus erg nieuwsgierig hoe het gaat met de ontwikkeling van de broeikasgassen. Het is daarom noodzakelijk dat dat zo exact mogelijk onderzocht wordt. Vandaar dat er op diverse punten in Nederland metingen verricht worden. In Hornhuizen kunnen we de relatief schone Noordzeelucht voortdurend bestuderen’, aldus Jansen. De onderzoekers hebben geen idee hoe de kwaliteit van de lucht boven Hornhuizen precies is, en zijn wat de resultaten betreft volkomen blanco. ‘Het kan zijn dat de kwaliteit is vermindert of verbetert. We kunnen er niets van zeggen. Het is dus ontzettend spannend welke gegevens de snuffelpaal straks zal opleveren’, aldus Jansen.