nieuws

02 okt 2000, 00:12

‘Slinger de politie eens op de bon’

Groningers kunnen nu zelf ook eens de politie op de bon slingeren en voortaan schriftelijk hun mening spuien over de politierecepties in hun provincie.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Onder het motto ‘Slinger de politie eens op de bon’ hebben zij de mogelijkheid een enquêteformulier in te vullen en daarin anoniem een cijfer te geven aan de mensen en dienstverlening achter de balie. Het is voor het eerst in ons land dat dit soort systematisch onderzoek wordt uitgevoerd. Het korps hoopt op ‘gefundeerde kritiek en suggesties’. Politieonderzoeker Johan Huizing kwam op het idee bij een Zweedse meubelhandel: ‘’Zij enquêteren klanten bijvoorbeeld over het restaurant en zeggen werkelijk iets met deze kennis te kunnen doen’’.
De vragen gaan in op kwesties als de wachttijd bij de receptie, de vriendelijkheid van het personeel en de getoonde aandacht voor klachten. Uit onderzoek blijkt dat het feit alleen dat het publiek kritische noten kan kraken leidt tot een imagoverbetering. ‘’Maar we verwerken de informatie elke week en zorgen dat er iets mee gedaan wordt’’, verzekert de politie.