nieuws

28 apr 2012, 11:11

Skelet uit het jaar 1000 aangetroffen onder Martinikerkhof Groningen, op verdachte wijze begraven

Groningen is een moordzaak uit het jaar duizend na Christus op het spoor.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De opgraving van het zuidwestelijke deel van het Martinikerkhof is afgerond. Het kerkhof blijkt rond het jaar 1000 niet heel duidelijk begrensd te zijn. Opmerkelijk is een strook van een aantal begravingen onder de eerste twee huizen vanaf het Martinikerkhof in de situatie voor 1945. Misschien zijn dat begravingen op het terrein van de bisschop.

Skelet

In de vulling van een brede sloot (wellicht de westgrens van de Bisschopshof) werd in een hurkhouding een skelet aangetroffen. In zijn (of haar, dat moet nader onderzoek uitwijzen) nekholte lag een forse kei. Het is overduidelijk geen normale begraving. Is hier rond het jaar 1000 iemand in een zak (?) in de sloot gedumpt? Zijn we een ruim verjaarde misdaad op het spoor? De forensisch archeologen zoeken het in hun laboratorium uit.

De tweede opgravingsput voor Mutua Fides, het gebouw van Vindicat, is afgesloten. De al eerder genoemde brede sloot stopt hier. Mogelijk is het de ingang vanaf de Grote markt naar de Bisschopshof. De volgende opgravingsput komt aansluitend direct zuidelijk te liggen. Hier wordt de zuidgevel van het Scholtenhuis verwacht en een deel van een middeleeuws huis.

In de week van 30 april wordt gestart met het opgraven van een deel van de achterhuizen van Poelestraat 30, in verband met een nieuwe aanbouw later dit jaar. In de weken daarna wordt ook begonnen met het opgraven van het binnenterrein, waar straks het Groninger Forum moet verrijzen.