nieuws

19 jun 2000, 00:12

‘Schadeclaims tegen tabaksfabrikanten maken goede kans in Nederland’

Nederlandse slachtoffers van tabakswaren die een schadeclaim indienen tegen tabaksfabrikanten maken een goede kans hun claim geïncasseerd te zien worden. De (ex)roker moet wel op jeugdige leeftijd en voor 1981 zijn begonnen met roken. Vanaf dat jaar staat immers op de verpakking van de rookwaren dat roken schadelijk is voor de gezondheid.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dit blijkt uit een onderzoek dat mr. A. Keirse, onderzoeker en docent privaatrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG), naar dit onderwerp heeft verricht. Zij baseert haar uitspraken op bestaande Nederlandse jurisprudentie en uitspraken die eerder in andere landen als Amerika en Frankrijk over dit onderwerp zijn gedaan. ‘De vraag is in hoeverre een industrie informatie moet verstrekken over hun product’, stelt Keirse. ‘En als het bedrijf dat niet gedaan heeft, in hoeverre dat hem verweten kan worden.’
Het Franse hof deed eind vorige jaar één van de eerste Europese uitspraken over gezondheidsschade van rokers en aansprakelijkheid van de tabaksfabrikanten. ‘In principe is daaruit naar voren gekomen dat de fabrikanten inderdaad aansprakelijk zijn’, vertelt de privaatjurist. Ze waarschuwt echter dat het netto nog maar weinig zegt. De aangeklaagden kunnen nog in hoger beroep treden om het vonnis ongedaan te maken. ‘In Amerika gebeurt dit ook vaker dan men over het algemeen weet’, merkt ze. ‘Als een rechtszaak positief eindigt, wordt dat in alle kranten breed uitgemeten, maar wanneer in hoger beroep de schadeclaim wordt gehalveerd, lees je daar niets over.’
In Nederland heeft een 55-jarige roker die lijdt aan een longziekte eind vorige jaar aangekondigd de Nederlandse tabaksindustrie voor de rechter te dagen. Ongeveer dertig mensen zeggen zijn voorbeeld in elk geval te volgen. Een Amersfoorts advocatenkantoor onderzoekt momenteel hoe zijn kansen liggen. Het kan echter nog jaren duren voordat hier een bindende uitspraak op kan volgen, zeker als de aangeklaagden hoger beroep of zelfs cassatie aanvragen.
Minister Borst van Volksgezondheid heeft de landsadvocaten inmiddels ook opdracht gegeven te onderzoeken in hoeverre de overheid de Nederlandse tabaksindustrie aansprakelijk kan stellen voor de gevolgen die de rookwaren de volksgezondheid toebrengen. Onderzoek Keirse verwacht echter niet dat Borst tot uiteindelijke aansprakelijkheidstelling overgaat. “Nederland heeft een erg mild ontmoedigingsbeleid, zeker vergeleken met andere Europese landen”, stelt ze. “Het is heel raar om de tabaksindustrie nu te berispen terwijl de overheid er jarenlang niets aan gedaan heeft.”