nieuws

22 jun 2000, 00:12

RZG Groningen boekt winst van 30 miljoen

De Groningse zorgverzekeraar RZG heeft in 1999 nog een winst geboekt van 30 miljoen gulden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Nog, want de groep bestaat formeel niet meer en maakt sinds 1 januari van dit jaar deel uit van de Zorggroep Geové RZG.
Die nieuwe groep is tot stand gekomen na een fusie met de Geové Verzekeringsgroep in Velp. Deze nieuwe groep heeft onlangs ook al weer aangekondigd te willen fuseren met de Amicon Zorgverzekeraar.
Dan zal de naam RZG geheel verdwijnen en blijft er ‘alleen’ nog maar de Amicon Groep over. Die telt dan wel 1,7 miljoen verzekerden en telt 2010 werknemers. Daarvan zijn 455.000 klanten van de RZG.
Overigens heeft RZG een deel van de winst van 30 miljoen uit 1999 wel moeten reserveren voor een strop die ontstond kort na de fusie met Geové.