nieuws

30 jan 2002, 00:12

Russische dichters naar Groninger Museum (31 jan)

De tentoonstelling in het Groninger Museum gewijd aan de Russische schilder Ilja Repin trekt niet alleen veel publiek en publiciteit maar ook andere kunstenaars. Speciaal voor de tentoonstelling komt er een in poëzie-kringen bekende Russische dichter naar Groningen om deel te nemen aan een Poëzie-marathon.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Russische dichter Alexej Poerin vervangt bij de Poëziemarathon de fameuze Russische dichter Jelena Schwarz, die wegens ziekte de barre reis van Sint Petersburg naar Groningen niet kan ondernemen. In het Groninger Museum zullen Poerin en de Moskoviet Sergej Gandlevskij hun verzen die ze maakten bij schilderijen van Ilja Repin voordragen, bijgestaan door de Sint Petersburger vertaler Irina Michajlova. Gastconservator en slavist Sjeng Scheijen zal ter plekke het gedicht dat onze medewerker Menno Wigman bij een werk van Repin schiep voordragen. Vijf andere Nederlandse dichters die meewerkten aan het boek Dichters over Repin gaan hun Repin-gedichten live vertolken.
De Poëziemarathon Groningen vindt plaats op 31 januari a.s. Het programma-onderdeel "Dichters over Repin" begint 's ochtends om negen uur in het Groninger Museum. 's Middags om half zes is de presentatie van de bijzondere, tweetalige uitgave. Medewerking aan de presentatie verlenen (naast de Russische dichters) Rutger Kopland, Anneke Brassinga, C.O. Jellema, Wouter Godijn, Tonnus Oosterhoff en Edward van de Vendel.