nieuws

31 mei 2019, 09:09

RUG krijgt met Cisca Wijmenga eerste vrouwelijke rector magnificus

RUG krijgt met Cisca Wijmenga eerste vrouwelijke rector magnificus

De Raad van Toezicht van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft hoogleraar genetica Cisca Wijmenga benoemd tot rector magnificus voor een termijn van vier jaar. Hiermee is zij de eerste vrouwelijke rector en de tweede vrouwelijke bestuurder in het 405-jarig bestaan van de Groningse universiteit. Daarnaast is hoofd corporate control Hans Biemans voor dezelfde termijn benoemd tot Lid College van Bestuur (CvB). De Universiteitsraad heeft een positief advies uitgebracht over beide benoemingen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Prof. dr. Cisca Wijmenga volgt rector magnificus Elmer Sterken op, die na een bestuursperiode van acht jaar terugkeert naar zijn faculteit, Economie en Bedrijfskunde. Drs. Hans Biemans treedt in de voetsporen van de financiële man in het CvB, Jan de Jeu.

Gelauwerd en ervaren
“We zijn ontzettend trots dat we deze twee RUG-toppers kunnen benoemen in het universiteitsbestuur’, zegt mr. Tjibbe Joustra, voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT) van de RUG. “Met Cisca Wijmenga komt er een gelauwerde academica aan het stuur van ons onderwijs en onderzoek. Hans Biemans is een gewaardeerde en ervaren hoofd corporate control; de financiën zijn bij hem in goede handen.” 

Het is het voornemen van de RvT dat beide bestuurders op 1 september 2019 starten. Elmer Sterken en Jan de Jeu leggen hun betrekking met ingang van die datum neer. Joustra: “We zijn veel dank aan hen beide verschuldigd voor de afgelopen acht jaar. Ik wil mijn waardering uitspreken voor Elmer en Jan.”

Collegevoorzitter Jouke de Vries is enthousiast over zijn twee nieuwe collega’s: “Ik ben zeer verheugd met deze benoemingen. Echt een pracht-duo: een Spinozawinnaar en een financieel specialist. Ik kijk uit naar een goede samenwerking.” 

Unaniem 
Na de publicatie van de vacatures op 2 maart jl. hadden ca. vijftig interne en externe kandidaten zich aangemeld. De sollicitatiecommissie heeft na een zorgvuldig proces unaniem Cisca Wijmenga en Hans Biemans voorgedragen bij de RvT. Deze heeft vervolgens het gevoelen van het College van Decanen en het advies van de Universiteitsraad gevraagd.

Over Cisca Wijmenga 

Prof. dr. Cisca Wijmenga (1964), Lodewijk Sandkuijl hoogleraar humane genetica aan de RUG, voldoet volgens de RvT aan alle eisen in het functieprofiel. Wijmenga geldt als een vooraanstaand en toonaangevend wetenschapper, die in belangrijke mate heeft bijgedragen aan het begrip van de genetica van complexe, veelal chronische, aandoeningen, zoals glutenintolerantie. Voor haar werk ontving zij in 2015 de Spinozapremie: de belangrijkste Nederlandse onderzoekprijs. Ze is bestuurslid van ZonMW, was Fulbright scholaren hoofd van de afdeling Genetica in het UMCG. Wijmenga is niet alleen een vooraanstaand en gerespecteerde wetenschapper, maar ook een ervaren bestuurder die nationaal als internationaal haar sporen verdiend heeft en mensen weet te verbinden. Cisca Wijmenga heeft een warm hart voor de Groningse academische gemeenschap en is een groot voorvechtster van multi- en cross-disciplinair onderzoek en onderkent de impact van hoge werkdruk op medewerkers in de academie. Ze kent de bestuurlijk netwerken in Den Haag en Brussel van binnenuit en paart bestuurlijk inzicht met een wetenschappelijke blik. Cisca Wijmenga hecht groot belang aan academische vrijheid en is een inspiratiebron voor haar studenten en medewerkers. 

Over Hans Biemans

Drs. Hans Biemans, hoofd corporate control van de RUG, voldoet volgens de RvT volledig aan het functieprofiel. Biemans is een van de voornaamste adviseurs van het CvB op het gebied van finance en vastgoed. In 2010 was Hans Biemans ook al interim hoofd vastgoed en investeringsprojecten. Hij heeft een lange ervaring binnen de RUG maar ook buiten de universitaire wereld, als consultant bij KPMG, als beleidsmedewerker bij de Bouw- en Houtbond CNV en bij de Bond van Nederlandse Architecten. Biemans is zeer goed in staat draagvlak te creëren bij faculteiten en medezeggenschap. Hij heeft een groot vertrouwen in de kwaliteit en toegevoegde waarde van inspraak van studenten en medewerkers. De wijze waarop Hans Biemans samen met de Universiteitsraad de kwaliteitsafspraken heeft weten vorm te geven is daar een goed voorbeeld van.