nieuws

07 nov 2000, 00:12

Rijksuniversiteit kan steeds moeilijker hoogleraren vinden

De Rijksuniversiteit Groningen ziet zich gedwongen om nieuwe hoogleraren soepeler te benoemen. Dat is een gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Rijksuniversiteit Groningen (RuG) wil door een versoepeling van benoemingsregels voor hoogleraren en universitair hoofddocenten (uhd’s) meer goede wetenschappers steviger aan zich binden. Volgens het College van Bestuur (CvB) is deze maatregel nodig om twee naderende ontwikkelingen het hoofd te bieden.
De komende jaren zullen nogal wat hoogleraren en uhd’s met pensioen gaan en gevreesd wordt dat het steeds moeilijker zal blijken op de wetenschappelijke arbeidsmarkt opvolgers van hetzelfde kaliber te vinden. Bovendien wil het CvB in algemene zin de doorgroeimogelijkheden van het wetenschappelijke personeel vergroten. Uit een personeelsenquête die vorige jaar onder medewerkers is gehouden bleek dat veel medewerkers die mogelijkheden onder de maat vinden.
Het CvB wil overigens nog geen precieze aantallen noemen en ook de financiering is nog grotendeels onduidelijk. De komende tijd zal worden onderzocht hoe het beleid verder vorm kan worden gegeven.