nieuws

06 nov 2000, 00:12

Rijksuniversiteit Groningen stapt in landelijk onderwijsweb

In oktober is het startschot gegeven voor de ontwikkeling van een hoogwaardig onderwijsweb dat een uitdagende omgeving biedt voor studenten in het hoger onderwijs. Dit Landelijk Onderwijsweb Kennistechnologie (LOK) is een samenwerkingsproject van Open Universiteit Nederland, Universiteit Maastricht, Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Utrecht. Het project LOK richt zich in eerste instantie op het vakgebied kunstmatige intelligentie en kennistechnologie, in een later stadium kan het onderwijsweb ook op andere vakgebieden worden toegepast.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het nieuwe onderwijsweb moet vanaf april 2001 door de eerste studenten gebruikt gaan worden. In een elektronische leeromgeving kunnen zij dan met behulp van games, practica en tools specifieke vaardigheden trainen. Bovendien kunnen zij zich er verdiepen in de theorie├źn en achtergronden van het vakgebied. Met het taakgerichte onderwijs kunnen de studenten actief de leerstof benaderen en ervaring opdoen voor hun toekomstige beroepspraktijk. De studenten worden daarbij geassisteerd door zogenaamde 'educational agents': intelligente softwaresystemen die de student tijdens het leerproces begeleiden
De vier projectpartners van het onderwijsweb LOK werkten al eerder samen. Eind vorig jaar rondden ze met succes het project Brede Onderwijsinnovatie Kennistechnologie (BOK) af. In dit project zijn elektronische onderwijsmaterialen ontwikkeld die door de projectleden in hun onderwijsprogramma's zijn toegepast. LOK is een vervolgstap. Het project, waarvan de Open Universiteit Nederland penvoerder is, heeft een looptijd van twee jaar en wordt medegesubsidieerd door Surf Educatie.