nieuws

21 feb 2008, 09:09

Rattentwist: Friezen bang voor Groningse ratten

De Friezen zijn bang dat Groningse muskusratten massaal de Friese grens oversteken. Dit omdat Groningen bij de grens met Friesland bij wijze van proef wil stoppen met het vangen van muskusratten. De Groningse gedeputeerde Henk Bleeker (CDA) kondigde de proef woensdag aan. Het Friese waterschap Wetterskip Fryslân heeft woest op de plannen gereageerd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Locodijkgraaf Herre Kingma van het Friese waterschap noemt het voornemen van Bleeker ,,onverantwoord''. Hij vreest dat de populatie waterkonijnen in Groningen zo groot wordt dat de dieren massaal de grens met Friesland zullen slechten. ,,Dan moeten wij bij de grens extra muskusrattenvangers inzetten'', voorspelde Kingma woensdag.


Bleeker wil in een deel van het Groningse Westerkwartier, dat grenst aan Friesland, een vangststop instellen. Groningen huurt het Friese waterschap altijd in om in het Westerkwartier muskusratten te bestrijden. ,,De provincie is wettelijk verplicht aan muskusrattenbestrijding te doen en mensen in het Westerkwartier betalen daar ook voor. Wie betaalt de schade als een polder onderloopt door een dijkdoorbraak'', zegt Kingma. De voornaamste reden voor de bestrijding van de muskusrat is schade die de dieren aan dijken toebrengen.


Bleeker stelt met de proef een einde te willen maken aan de vele discussies over het vangen van muskusratten. ,,We hebben als provincie Groningen drie jaar geleden al gepleit voor praktijkonderzoek in het veld. Je kunt er wel dikke boeken en rapporten over schrijven, maar laten we een paar jaar niet vangen maar de boel wel goed in de gaten houden. Mijn verwachting is dat de uitkomst is dat je in Nederland niet zonder het vangen van ratten kunt'', aldus Bleeker. De proef moet in het najaar beginnen.
De muskusrat hoort eigenlijk niet in Europa thuis. Een Tjechische graaf bracht het dier begin twintigste eeuw vanuit Alaska naar Europa om erop te jagen. In korte tijd had het dier zich over heel Europa verspreid.