nieuws

28 sep 2000, 00:12

PvdA stelt landelijke commissie in na kritiek uit Groningen

De PvdA gaat maatregelen nemen om onduidelijkheden rond het declaratiegedrag van bestuursleden in de toekomst te voorkomen. Dit mede naar aanleiding van kritiek van de stad-Groningse PvdA op bestuurslid Tjeerd van Dekken en op de verwikkelingen rond het aftreden van partijvoorzitter marijke van Hees.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De PvdA wil een commissie instellen die op zoek moet gaan naar nieuwe leden voor het dagelijks bestuur van de partij. Deze moet bovendien duidelijkheid scheppen over de bezoldiging en arbeidsvoorwaarden waar bestuursleden recht op hebben.
Het instellen van zo'n commissie is het rechtstreekse gevolg van het aftreden van voorzitter Marijke van Hees. Zij trad begin september af toen uit een rapportage van crisismanager Hans Anderson bleek dat de verhoudingen in het dagelijks bestuur onwerkbaar waren geworden. Daarbij speelde ook onduidelijkheid over de arbeidsvoorwaarden waar voorzitter en bestuursleden recht op hebben.
Het voorstel zo'n commissie in te stellen, is dinsdagavond in Utrecht besproken tijdens een overleg tussen het dagelijks bestuur en vertegenwoordigers van de gewestelijke besturen. Het voorstel is met instemming ontvangen. Binnenkort neemt het partijbestuur het definitieve besluit. Het overleg was op initiatief van de gewestelijke besturen. Bij de lokale en regionale vertegenwoordigers bestond veel onvrede over de manier waarop de PvdA het aftreden van Van Hees heeft afgehandeld. Regionale PvdA'ers klaagden over het gebrek aan informatie. Verder vonden zij dat behalve Van Hees ook de andere leden van het dagelijks bestuur niet geheel kunnen worden vrijgepleit. De nieuwe voorzitter van de PvdA wordt tijdens het partijcongres in maart volgend jaar gekozen.