nieuws

04 dec 2017, 09:09

PvdA neemt voorschot op herindeling en voegt afdelingen Groningen, Ten Boer en Haren samen

PvdA neemt voorschot op herindeling en voegt afdelingen Groningen, Ten Boer en Haren samen

De kogel is nog niet definitief door de kerk, maar de PvdA neemt alvast een voorschot op de te verwachten fusie tussen Groningen, Ten Boer en Haren. De drie gemeentelijke afdelingen worden samengevoegd tot één PvdA Groningen. Op donderdag 7 december 2017 vindt de oprichtingsvergadering plaats in het Platformtheater in Groningen. Pascal Roemers (foto), inmiddels twee jaar voorzitter van de stad-Groninger PvdA, zal daar worden voorgedragen als voorzitter en Anje Toxopeus (PvdA Haren) als vice-voorzitter.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De vergadering wordt geleid door Jacques Wallage als onafhankelijk voorzitter. Het eerste agendapunt voor de leden na de oprichting is het kiezen van een nieuw afdelingsbestuur. Na de ledenvergadering is er aansluitend een openbare bijeenkomst met de onlangs gekozen landelijk voorzitter van de PvdA, Nelleke Vedelaar.

De voornaamste reden voor de fusie is de te verwachten herindeling van de drie gemeenten. De besluitvorming over het betreffende wetsontwerp in de Tweede en Eerste Kamer wordt pas in het voorjaar verwacht en gaat gepaard met de nodige emoties. De drie PvdA afdelingen kiezen er voor om toch nu al samen te gaan om de gemeenteraadsverkiezingen van november 2018 tijdig en optimaal te kunnen voorbereiden.

Er worden de komende maanden uit het hele gebied mensen gezocht die zich kandidaat willen stellen voor de nieuwe gemeenteraad. Er zullen bijeenkomsten worden georganiseerd om te komen tot een verkiezingsprogramma waarin aandacht is voor de toekomst en belangen van inwoners uit de hele nieuwe gemeente.