nieuws

30 jan 2002, 00:12

PvdA: ‘Discussie over Grote Markt niet degraderen tot parkeergarage’

De fractie van de Partij van de Arbeid in de gemeenteraad vindt dat er een breed onderzoek naar de parkeerproblematiek rond de Grote Markt moet komen. Daarbij moet nadrukkelijk rekening gehouden worden met de uiteenlopende ontwikkelingsmogelijkheden zoals die zijn aangedragen door het Forum van de Grote Markt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Omdat er heel verschillende denkrichtingen zijn voor de toekomst van de Grote Markt is het volstrekt niet aan de orde om nu al een uitspraak te doen over de vraag of, en zo ja waar, eventueel een nieuwe garage nabij de Grote Markt of elders bij de binnenstad zou moeten komen.
Dat is de reactie van de fractie van de Partij van de Arbeid op de oproep van de Socialistiese Partij in de gemeenteraad om zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen over de opvattingen van de politieke partijen over parkeergarages. Volgens fractievoorzitter Peter Verschuren dienen de politieke partrijen nu, aan de vooravond van de verkiezingen, al duidelijkheid te geven over de vraag of zij vinden dat er nabij de Grote Markt, onder de Naberpassage, een parkeergarage zou mogen komen.
Komende woensdag 30 januari vergadert de voltallige gemeenteraad over het advies van het Forum van de Grote Markt.
Maar volgens gemeenteraadslid Margriet Klasen is er voor de PvdA nog geen enkele aanleiding om zich dan al uit te spreken over een eventuele parkeergarage. Niet omdat de PvdA dat niet zou willen, maar omdat het op dit moment nog volstrekt niet mogelijk en zinvol is, zo betoogde zij tijdens een raadscommissievergadering.
‘Voor ons is het zonneklaar: er komt geen parkeergarage onder de Grote Markt. Maar veel meer kunnen we nu echt niet zeggen. Wat onze fractie wil is dat er een breed onderzoek komt naar het parkeren inde Groningse binnenstad, in verhouding tot de verschillende ontwikkelingsmogelijkheden voor de Grote Markt zoals die door het Forum zijn aangedragen. Wij willen een plan met samenhang voor de Grote markt, en geen oeverloze discussies over één mogelijke lokatie voor een parkeergarage. We moeten de discussie over de Grote Markt niet degraderen tot gekibbel over een parkeergelegenheid’, aldus Klasen.