nieuws

27 jun 2000, 00:12

Provincie wil vooral nieuwbouw in steden

De komende jaren moeten vooral in de steden in de provincie nieuwe huizen gebouwd worden. In andere steden mag nieuwbouw alleen de groei van de eigen bevolking opvangen. Dit staat in het voorlopige Provinciaal Omgevings Plan (POP) dat het College van Gedeputeerde Staten heeft vastgesteld.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Ook blijft de provincie zich hardmaken voor de aanleg van een magneetzweefbaan. Met het omgevingsplan hoopt de provincie te zorgen voor voldoende werkgelegenheid zonder afbreuk te doen aan het unieke Groninger landschap. Het plan is nog niet af. Van 3 juli tot en met 8 september vinden er inspraakavonden plaats.