nieuws

13 nov 2000, 00:12

Provincie wil meer woningen slopen

De provincie Groningen wil dat gemeenten meer woningen slopen en vervangen door nieuwbouw. De consument eist steeds meer luxe en de provincie wil dat de gemeenten daar meer aan tegemoet komen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dit staat in de ontwerp-nota Bouwen en Wonen 2002-2006 die Gedeputeerde Staten hebben vastgesteld. Maar voordat de plannen van de provinciale bestuurders gerealiseerd kunnen worden moeten er eerst veel nieuwe woningen bijkomen. Nu hebben bewoners van slooppanden vaak de grootste moeite om vervangende woonruimte te vinden.
Gedeputeerde Staten eisen dat alle gemeente een woonplan opstellen. Hierin moet de sloop- en de nieuwbouwplannen instaan. De provincie gaat gemeenten straffen voor slecht beleid en belonen voor goed beleid. Gemeenten die een goed woonplan presenteren mogen als beloning extra woningen bouwen. Gemeenten die te weinig slopen mogen als straf minder woningen bouwen.