nieuws

14 sep 2000, 00:12

‘Provincie tracht greep te krijgen op RTV Noord’

De provincie Groningen tracht greep te krijgen op het beleid van de regionale omroep RTV Noord. Dat betoogt de voorzitter van RTV Noord, oud-gedeputeerde drs. Roel Vos in een boze brief aan GS van Groningen. Dat is vanmiddag bekend geworden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De vroegere gedeputeerde Roel Vos heeft een brief op poten gestuurd naar het provinciebestuur waarin hij zich beklaagt over een poging om greep te krijgen op de inhoud van Radio en TV Noord. Dat meldt de middag-editie van het Nieuwsblad van het Noorden. Volgens het artikel heeft Vos een brief geschreven aan GS waarin hij stelt het onjuist te vinden dat het provinciebestuur heeft aangedrongen op een nieuwe koers van RTV Noord. Daarbij zou er meer aandacht besteed moeten worden aan het gebruik van de Groninger taal en aan Groningse culturele evenementen.
Volgens Vos begeeft het provinciebestuur zich daarmee op glad ijs omdat men zich met inhoudelijke programmering dreigt te bemoeien. ‘Dat is strijdig met wetsartikelen’, zo wordt een boze Vos geciteerd in het Nieuwsblad. Vos is in de pen geklommen naar aanleiding van het verschijnen van de provinciale cultuurnota 2001 – 2004. Inmiddels laten enkele Statenfracties in een reactie daarop weer weten boos te zijn op de brief van Roel Vos omdat de provincie het recht heeft te zien wat er met het belastinggeld door Radio Noord wordt gedaan.