nieuws

07 jun 2000, 00:12

Provincie steekt tonnen in grootschalige theaterprojecten

De provincie Groningen gaat geld beschikbaar stellen voor de ontwikkeling van de Groningse taal en historie. Dat staat in het meerjarenplan 2000 – 2003 voor het Regionaal Cultuurplan Noord-Groningen. Het totaalbedrag van 250.000 gulden moet daarnaast ook besteed worden aan beeldende kunst in relatie tot het landschap en theaterprojecten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De 250.000 gulden moet gebruikt worden voor het vastleggen en verwerken tot toneelvoorstellingen van streekverhalen, het weergeven van kenmerkende Groningse landschapselementen in de beeldende kunst en het opzetten van grootschalige theaterprojecten op bijzondere Groningse locaties.
Daarnaast heeft de provincie nog eens 24.500 gulden toegekend aan subsidies in het kader van de Groningana-regeling. Deze regeling is bedoeld voor publicaties en activiteiten die een duidelijke relatie hebben met de Groninger taal en cultuur.