nieuws

06 jul 2000, 00:12

Provincie schrijft prijsvraag uit om Groningen veiliger te maken

Om invulling te geven aan het Groninger provinciaal veiligheidsbeleid stelt de provincie voor om één keer in de twee jaar een prijsvraag “Integraal Veiligheidsbeleid” uit te schrijven. Hieraan zou een prijs verbonden moeten zijn van 50.000 gulden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Met de uitrijking van de prijs wordt waardering uitgesproken over de wijze waarop een gemeente of organisatie in de provincie Groningen zich op een goede manier inzet om een bijdrage te leveren aan de veiligheid in de provincie.