nieuws

11 sep 2002, 00:12

Provincie krijgt groen licht voor ‘PURE North Sea’

Gedeputeerde Staten van Groningen gaan akkoord met een aangepast variant van het project ‘PURE North Sea’. Dit project komt voort uit het plan ‘De leegte gekoesterd’, een plan voor de westelijke stadsrand van Groningen’. Het wordt nu opnieuw in Brussel ingediend om in aanmerking te komen voor Europese gelden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het project wordt samen ontwikkeld met het Environment Agency, het VROM van Groot-Brittannië. In eerste instantie was het bericht afgelopen april afgewezen. ‘’Het project gaat over de relatie stad-land en de relatie water-ruimtelijke ordening en verbindt deze relaties met elkaar door een gebiedsgerichte benadering en het herstel en ontwikkeling van het watersysteem’’, schrijft de provincie deze week.
Het gebied in Groningen is voor de eerste fase van het project de directe stadsrand, het gebied van Groningen tussen Hoogkerk, Leegkerk en Dorkwerd, aldus Groningen. Aan de oostzijde wordt dit gebied begrensd door het Aduarderdiep. In dit plan wordt tot 2006 aan de uitvoering van het plan gewerkt. ‘’Daarmee worden de watersystemen van het landelijke en het stedelijke gebied aan elkaar gekoppeld en wordt de mogelijkheid benut om Drents beekwater in het stedelijk gebied te benutten voor andere functies’’, stellen Provinciale Staten.